PRIMABELLE
 • Veoma atraktivna sjajna pokožica
 • Pravilan oblik i veličina krtola
 • Visok prinos
 • Rano sazrevanje
 • Dobra otpornost na Rhizoctonia
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja: A - Čvrsto
 • Ranostasnost: 83 Veoma rana
 • Prinos : 100 Dosta visok
 • Veličina krtola: 82 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 12-14
 • Boja mesa nakon kuvanja: Žuta
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 50 Kratak
 • Nicanje: 63 Sporo
 • Osetljivost na Metribuzin: 60 Osetljiva
 • Razvoj habitusa: 62 Srednji
 • Unutrašnje modrice: 2 Nije osetljiva
 • Poremećaj malog krompira: 50 Priličo osetljiv
 • Suva materija/Skrob: 16,7% / 10,9%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 298 / 1,063
 • Prstenasta pegavost: 93 Otporna
 • Plamenjača lista: 24 Osetljiva
 • Plamenjača krtole: 53 Osetljiva
 • Alternaria: 90 Otporna
 • Obična krastavost: 65 Dosta otporna
 • Prašna krastavost: 58 Blago osetljiv
 • PVY: 22 Vrlo osetljiv
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 9 3
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 9 5 1 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
 • Tržište: 40-65 mm.
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 60.000 22 19 cm
35 /50 44.000 30 25 cm
50 /60 36.000 37 31 cm
 • Dubina sadnje: standardno.
 • Za precizno računanje uvek proveriti broj krtola.
Đubrenje
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 100% u poređenju sa drugim ranim sortama.
 • Kasne aplikacije kalijumom doprineće nižem sadržaju suve materije.
 • Fosfor u standardnim količinama.
 • Stajnjak će doprineti vitalnosti biljke.
 • PRIMABELLE je osetljiva na nedostatak mikroelemenata.
 • Poželjno je primeniti magnezujum pre cvetanja.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • PRIMABELLE ima kratak period mirovanja klice.
 • Seme skladištiti u hladnjači kako bi se izbegla dehidracija i fiziološko starenje.
 • Pre sadnje aklimatizovati seme na lokalne uslove.
 • Izbegavati kondenzaciju ukoliko dođe do obijanja kllice.
 • Savetuje se tretman krtola/zemljišta protiv Rhizoctonia-e, srebrne krastavosti i drugih zemljišnih bolesti. Azoxystrobine, Penmcycuron i Flutolanil daju dobre rezultate.
Tokom vegetacije
 • PRIMABELLE će osrednje prekriti zemlju lisnom masom.
 • Upotreba metribuzin-a preporučuje se pre nicanja. U slučaju aplikacije nakon nicanja useva koristiti manje doze uz obaveznu upotrebu biostimulatora.
 • Pred kraj vegetacije limitirati navodnjavanje, radi akumulacije suve materije.
 • Navodnjavanje će rezultovati ujednačenijem obliku i veličini krtola.
 • Redovno i preventivno koristiti fungicide.
 • Pred kraj vegetacije koristiti fungicide sa efektom na zaštitu krtola od plamenjače (antisporulanti).
Desikacija i vađenje
 • Ciljana vrednost suve materije je 17,5 %.
 • PRIMABELLE se može vaditi veoma rano.
 • Za glatku pokožicu, krtole ne treba da budu predugo u zemlji nakon desikacije (optimalno 3- 4 nedelje).
 • PRIMABELLE je otporan na pojavu modrica tokom vađenja, osim u ekstremnim uslovima.
Skladištenje
 • PRIMABELLE je rana sorta, prodaja najduže pet meseci nakon vađenja.
 • Pravilno izvađen usev može se brzo ohladiti nakon perioda zarastanja ranica od vađenja.
 • Preporučena temperatura skladištenja je 10°C.
 • Skladištiti u kontrolisanoj temperaturi.
 • Izbeći dehidraciju, hladiti sa malom razlikom u temperaturi između proizvoda i vazduha.
 • Smanjivati temperaturu 0,5 - 0,7C dnevno, ne niže od 4°C.
 • Redovno i kratkotrajno ventilirati, kao prevenciju akumulacije CO2.
 • Svaka promena tempeture skladištenja, praćena kondenzacijom, rezultovaće ranim klijanjem i rizikom od pojave srebrne krastavosti.