GIOCONDA
 • Veoma atraktivna sjajna pokožica
 • Dobar prinos
 • Oblik i veličina krtole uniformni
 • Visoka otpornost na Yntn
 • Dobro se skladišti
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja AB - Blago tvrdo
 • Ranostasnost: 75 Srednje kasna
 • Prinos: 103 Visok
 • Veličina krtola: 82 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 12-14
 • Boja mesa nakon kuvanja: Žuta
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 63 Srednji
 • Nicanje: 63 Sporo
 • Osetljivost na Metribuzin: 73 Blago osetljiv
 • Razvoj habitusa: 73 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 11 Prilično osetljiv
 • Poremećaj malog krompira 64 Blago osetljiv
 • Suva materija / Skrob: 17,3% / 11,5%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 311 / 1,066
 • Prstenasta pegavost: 83 Vrlo otporna
 • Plamenjača lista: 44 Osetljiva
 • Plamenjača krtole: 91 Otporna
 • Alternaria 54 Osetljiva
 • Obična krastavost: 60 Blago osetljiva
 • Prašna krastavost: 58 Blago osetljiva
 • PVY: 34 Vrlo osetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 9 7
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 9 1 1 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
 • Tržište: 40-70 mm.
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 60.000 22 19 cm
35 /50 44.000 30 25 cm
45 /50 sečeno seme 38.000 35 29 cm
 • Dubina sadnje: 3 cm dublje od standarda.
 • Za precizno računanje proveritti broj krtola.
Đubrenje
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 110% u poređenju sa ostalim srednje ranim sortama.
 • Aplicirati 2/3 pred/tokom sadnje, a 1/3 kao top dressing.
 • Sporo otpuštajuća hraniva se preporučuju da bi se produžila vegetacija.
 • Aplikacija kalijumom u precvetavanju smanjiće eventualnu pojavu modrica.
 • Dobro đubrenje fosforom i kalijumom povećaće prinos.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • GIOCONDA ima dug period mirovanja klice.
 • Pre sadnje, seme treba aklimatizovati na lokalne uslove.
 • Ne skladištiti seme na temperaturi nižoj od 5C. Zagrejati seme pred sadnju.
 • Ako je prisutna apikalna klica, ukloniti je i sadnju izvršiti sa malim klicama (white buds).
 • Seme pred sadnju treba na vreme izvaditi iz hladnjače.
 • Najbolji rezultati postižu se na srednje teškim glinovitim zemljištima.
 • ne saditi u lakim zemljištima, da bi se izbegle krtole nepravilnog oblika.
 • GIOCONDA ima dobru otpornost na Rhizoctoniu.
 • Sadnju obaviti dublje od standarda, kako bi se izbegle zelene krtole.
 • Potrebno je formirati visok banak.
Tokom vegetacije
 • Nicanje je sporo, kasnije se nadzemni deo biljke dobro razvija.
 • Upotreba metribuzina preporučuje se pre nicanja.Ako se koristi nakon nicanja, koristiti u manjim dozama uz obaveznu upotrebu biostimmulatora.
 • Vremenski uslovi imaju veliki uticaj ne efektivnost metribuzina, dozu treba prilagoditi uslovima.
 • Previše navodnjavanja u drugom delu vegetacije dovešće do pojave izraženih lanticela.
 • U uslovima suše i visokih temperatura preporučuje se redovno i ravnomerno navodnjavanje.
 • Radi akumulacije suve materije, limitirajte navodnjavanje u drugom delu sezone.
 • redovno i preventivno primenjujte fugicide.
 • Uslovi suše i visokih temperatura mogu dovesti do toplotnog stresa.
Desikacija i vađenje
 • Ciljati na vrednost suve materije 18,5 %.
 • GIOCONDA se lako odvaja od biljke.
 • Za zreliju pokožicu, obezbediti dovoljno vremena od desikacije do vađenja.
 • GIOCONDA je blago osetljiva na pojavu modrica, potrebno je vađenje i skladištenje obaviti sa pažnjom.
Skladištenje
 • GIOCONDA ima dug period mirovanja klice, stoga se može nekoliko meseci skladištiti u ambijentalnom skladištu.
 • Za skladištenje duže od 5 meseci, potrebno je skladište sa kontrolisanom temperaturom (hladnjača).
 • Izbegnite dehidraciju, hladiti sa maim razlikama u temperaturi između proizvoda i temperature vazduha za hlađenje.
 • Temperaturu smanjivati 0,5 - 0,7 stepeni dnevno do stabilne vrednosti, ne niže od 4°C.
 • Redovno i kratko ventiliranje je preporučljivo, radi prevencije akumulacije CO2.
 • Izbegavati fluktuaciju temperature tokom skladišta, jer u kombinaciji sa kondenzacijom, to može dovesti do ranog klijanja i pojave srebrne krastavosti.