HERMOSA
 • Veoma pogodna za rano vađenje
 • Krupne krtole
 • Dobar prinos
 • Dobar sadržaj suve materije
 • Otporna na krastavost
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja B - Blago brašnjav
 • Ranostasnost: 72 Srednje rana
 • Prinos: 108 Visok
 • Veličina krtola: 86 Veoma krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 6-8
 • Boja mesa nakon kuvanja: Svetlo žuta
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 46 Prilično kratak
 • Osetljivost na Metribuzin: 73 Srednje osetljiv
 • Razvoj habitusa: 68 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 17 Osetljiv
 • Poremećaj malog krompira 88 Nije osetljiv
 • Suva materija / Skrob: 19% / 13,2%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 346 / 1,074
 • Prstenasta pegavost: 49 Osetljiv
 • Plamenjača lista: 38 Veoma osetljiv
 • Plamenjača krtole: 73 Blago osetljiv
 • Obična krastavost: 68 Blago osetljiva
 • Prašna krastavost: 60 Blago osetljiva
 • PVY: 29 Veoma osetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 9 7
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 9 1 1 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 55.000 24 20 cm
35 /50 46.000 29 24 cm
50 /60 42.000 32 26 cm
 • Dubina sadnje: 3 cm dublje od standarda.
 • Za precizno računanje proveritti broj krtola.
Đubrenje
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 200 kg N/ha uključujući azot u zemljištu.
 • 100 % azota aplicirati u jednoj dozi, ovo će doprineti razvoju biljke.
 • Na zemljištima siromašnim sa kalijumom, primeniti kalijum pred sadnju kako bi se povećala otpornost na pojavu modrica tokom vađenja i skladištenja.
 • Kalijum i Fosfor primeniti u standardnim dozama.
 • Za rano vađenje, nije preporučljiva upotreba stajnjaka.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • HERMOSA ima standardan period mirovanja klice.
 • Naklijavanje će doprineti bržem razvoju biljke.
 • Pre sadnje, seme treba aklimatizovati na lokalne uslove.
 • Pre sadnje, seme treba na vreme izvaditi iz hladnjače.
 • HERMOSA se može gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Saditi HERMOSU 3 cm dublje kako bi se izbegla poojava zelenih krtola.
 • Obezbediti visok i pravilan banak kako bi se izbegle zelene krtole.
 • HERMOSA je otporna na poremećaj malog krompira, stoga se može saditi rano.
 • Na osetljivim zemljištima, aplicirati tretman protiv Rhizoktonie.
Tokom vegetacije
 • Zametanje krtola se odvija rano u sezoni.
 • HERMOSA raste visoko u banku.
 • Broj zametnutih krtola je nizak, krtole rastu veoma krupne.
 • Redovno navodnjavanje smanjuje rizik od pucanja krtola.
 • HERMOSA je osetljiva na plamenjaču, ali s’obzirom da je rana sorta, to obično ne predstavlja problem.
Desikacija i vađenje
 • HERMOSA sazreva rano, tako da desikacija prolazi bez problema.
 • Pre desikacije, biljka treba da je započela proces uginjavanja. Ovako će se obezbediti stabilna vrednost suve materije.
 • HERMOSA se može vaditi nakon 90-100 dana.
 • Kako bi se izbegla oštećenja od insekata na krtolama, održavati zemlju hladnu i bankove zatvorene navodnjavanjem malih količina vode nakon desikacije. Visok i kompaktan banak je veoma bitan.
 • HERMOSA raste visoko u banku stoga je visok rizik od pojave zelenih krtola. Voditi računa o periodu između desikacije i vađenja.
Skladištenje
 • HERMOSA ima standardan period mirovanja klice, stoga se prvih nekoliko meseci može skladištiti u ambijentalno skladište.
 • Voditi računa o pravilnnom zalečivanja rana od vađenja.
 • Redovna i kratkotrajna ventilacija je potrebna, radi prevencije akumulacije CO2.
 • Tokom skladištenja, izbegavati kondenzaciju.