ROSI
 • Dobar prinos
 • Pravilan oblik i izgled krtola
 • Dobra adaptacija
 • Dobar sadržaj suve materije
 • Sorta otporna na krastavost
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja: B – Blago brašnjav
 • Ranostasnost: 55 Kasna
 • Prinos : 108 Visok
 • Veličina krtola: 81 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Svetlo žuto
 • Boja pokožice: Crvena
 • Period mirovanja klice: 73 Dugačak
 • Nicanje: 70 Normalno
 • Osetljivost na Metribuzin: 50 Osetljiv
 • Razvoj habitusa: 76 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 3 Nije osetljiv
 • Poremećaj malog krompira: 63 Blago osetljiv
 • Suva materija/Skrob: 21,2% / 15,3%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 391 / 1,084
 • Prstenasta pegavost: 98 Veoma otporna
 • Plamenjača biljke: 46 Osetljiva
 • Plamenjača krtol: 63 Osetljiva
 • Alternaria: 60 Blago osetljiva
 • Obična krastavost: 73 Otporna
 • Prašna krastavost: 72 otporna
 • PVY: 11 Veoma osetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 95 Blago osetljiva
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 9 2 3
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 9 1 1 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 50.000 27 22 cm
35 /50 44.000 30 25 cm
50 /60 40.000 33 28 cm
 • Dubina sadnje: standardno.
 • Uvek proveriti broj krtola za precizno računanje.
Đubrenje
 • Azot (N): 100% u poređenju sa drugim kasnim sortama (indikacija 250 kg N uključujući sadržaj u zemljištu).
 • Primeniti 4/5 pre/tokom sadnje, 1/5 kao top dressing.
 • Ne preporučuju se kasne aplikacije đubriva.
 • Voditi računa o količini stajnjaka kako bi se izbegla kasna mineralizacija.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • ROSI ima standardan period mirovanja klice.
 • Naklijavanje će doprineti boljem napredovanju biljke.
 • Sorta je blago osetljiva na poremećaj malog krompira, ne saditi u hladnu zemlju.
 • ROSI se može gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Preporučuje se tretman protiv Rhizoctonia-e.
Tokom vegetacije
 • Nicanje je ujednačeno sa dobrim razvojem nadzemnog dela biljke.
 • ROSI je osetljiv na metribuzin, pre i posle nicanja.
 • U uslovima suše preporučuje se redovno navodnjavanje.
 • ROSI je osetljiv na Alternaria. Početi tretmane tokom cvetanja.
Desikacija i vađenje
 • Zreo usev je pogodan za dugo skladištenje.
 • Pre desikacije, usev treba da je sazrelio.
 • Desikovati u odgovarajućim dozama, kako biljka ne bi nastavila vegetaciju.
Skladištenje
 • ROSI ima standardnu dormantnost, stoga je ambijentalno skladište dovoljno za prvih par meseci skladištenja.
 • Odmah nakon vađenja osušiti i održavati suve uslove tokom skladištenja, kao prevenciju pojave srebrne krastavosti.
 • Skladištiti na temperaturi od 5 °C.
 • Redovno i kratkotrajno ventilirati, kao prevenciju akumulacije CO2.