PANAMERA
 • Visok prinos
 • Dobra adaptacija
 • Otporna na krastavost
 • Vrlo niski zahtevi za azotom
 • Otporna sorta
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja: AB – Blago tvrdo
 • Ranostasnost: 46 Kasna
 • Prinos : 109 Visok
 • Veličina krtola: 84 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Svetlo žuto
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 70 Dugačak
 • Nicanje: 60 Sporo
 • Osetljivost na Metribuzin: 80 Blago osetljiva
 • Razvoj habitusa: 78 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 13 Osetljiv
 • Poremećaj malog krompira: 65 Blago osetljiv
 • Suva materija/Skrob: 19,9% / 14%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 363 / 1,077
 • Prstenasta pegavost: 80 Blago osetljiva
 • Plamenjača lista: 63 Blago osetljiva
 • Plamenjača krtola: 73 Blago osetljiva
 • Obična krastavost: 71 Otporna
 • Prašna krastavost: 61 Blago osetljiva
 • PVY: 28 Vrlo osetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 1 1 1
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 9 3 3 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 50.000 27 22 cm
35 /50 44.000 30 25 cm
50 /60 40.000 33 28 cm
Đubrenje
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Primeniti 4/5 pre / tokom sadnje, 1/5 kao top dressing.
 • Azot (N): 80kg N/ha uključujući sadržaj u zemljištu.
 • Aplikacija kalijuma pre cvetanja smanjiće oštećenja tokom vađenja.
 • Fosfor u standardnim količinnama.
 • Ne koristiti stajnjak.
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • Naklijavanje će pomoći razvoju biljke.
 • PANAMERA se može gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Izbegavati zemljišta sa visokim rizikom od prašne krastavosti.
 • Dobro formiran banak je neophodan kako bi se izbegle zelene krtole.
Tokom vegetacije
 • PANAMERA niče sporo, kasnije se biljka razvija dobro.
 • PANAMERA ima dobru otpornost na metribuzin (Sencor).
 • PANAMERA je prilično otporna na plamenjaču, ipak se preporučuje redovna i prentventivna zaštita fungicidima.
 • PANAMERA je osetljva na potato mop-top virus (PMTV).
Desikacija i vađenje
 • PANAMERA rano formira pokožicu i dobro se odvaja od ostatka biljke.
 • Pre vađenja, pokožica treba da je potpuno formirana i zrela.
 • Krtole rastu krupne. Vađenje i manipulacija sa pažnjom kako bi se izbegla oštećenja.
Skladištenje
 • Pravilno izvađen usev može se brzo hladiti nakon zarastanja ranica od vađenja.
 • PANAMERA se dobro skladišti.
 • Obezbediti period zarastanja ranica od vađenja.
 • Ne skladištiti na na previše niskoj temperaturi.