DELIA RED
 • Visok prinos
 • Pogodna za prženje (home fries)
 • Otporna na krastavost, običnu I prašnu
 • Otporna na Y-n virus
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja AB - Srednje tvrdo
 • Ranostasnost: 63 Srednje kasna
 • Prinos: 114 Visok
 • Veličina krtola: 82 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Svetlo žuta
 • Boja pokožice: Crvena
 • Period mirovanja klice: 66 Srednji
 • Nicanje: 70 Normalno
 • Osetljivost na Metribuzin: 75 Blago osetljiv
 • Razvoj habitusa: 70 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 3 Nije osetljiv
 • Poremećaj malog krompira 90 Nije osetljiv
 • Suva materija / Skrob: 19% / 13,1%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 345 / 1,073
 • Prstenasta pegavost: 99 Veoma otporna
 • Plamenjača lista: 51 Osetljiva
 • Plamenjača krtole: 45 Vrlo osetljiva
 • Obična krastavost: 65 Blago osetljiva
 • Prašna krastavost: 66 Blago osetljiva
 • PVY: 97 Vrlo otporna
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
VREDNOST 1 1
FYSIO F1 F2 F6 F18
VREDNOST 9 1 1 1
PCN otpornost


Bolest krtole
GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28 /35 45.000 30 25 cm
35 /50 38.000 35 29 cm
50 /60 36.000 37 31 cm
 • Dubina sadnje: standardno
 • Uvek proveriti broj krtola za precizno računanje.
Đubrenje
 • Azot (N): 110% u poređenju sa drugim srednje stasnim sortama (indikacija 275 kg N sa prisutnim N u zemljištu).
 • Primeniti 2/3 pred/u sadnji i 1/3 kao top dressing.
 • Kalijum i Fosfor u standardnim dozama
Generalne instrukcije za gajenje
Pre sadnje i sadnja
 • DELIA RED ima standardno dug period mirovanja klice.
 • Naklijavanje će pomoći lakšem i bržem razvoju biljke.
 • Pre sadnje, aklimatizovati seme na lokalne uslove (temperatura, vlažnost…).
 • DELIA RED može se gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Na teškim zemljištima poželjan je visok i pravilan banak.
 • DELIA RED je tolerantan na poremećaj malog krompira, pa se može saditi rano.
 • Aplicirati tretman protiv Rizoktonije na osetljivim zemljištima.
Tokom vegetacije
 • Nicanje je jednačito uz dobar razvoj nadzemnog dela biljke.
 • DELIA RED je otporna na metribuzin (Sencor).
 • Previše navodnjavanja u drugom delu vegetacije povećaće prisustvo i dominantnost lanticela.
 • Kako bi ste izbegli plamenjaču, redovno tretirajte fungicide, preventivno.
 • U drugom delu vegetacije koristiti fungicide koji deluju na zaštitu krtole.
Desikacija i vađenje
 • Pre desikacije, poželjno je da je biljka prirodno sazreilla (ne vršiti desikaciju prerano).
 • Nakon desikacije treba pristupiti vađenju u optimalnom roku, ne ostavljati krompir previše dugo u zemlji.
 • Pokožica treba da je potpuno zrela pre vađenja.
Skladištenje
 • DELIA RED ima standardan period mirovanja klice, stoga ambijentalno skladište može biti korišćeno za kraće skladištenje.
 • Nakon vađenja, osušiti proizvod I održavati uslove bez kondenzacije kako bi se izbegla srebrna krastavost.